Cung Đấu

Truyện tốt - Truyện cung đấu thuộc thể loại truyện gồm các nhân vật trong hoàng cung thời xa xưa, thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.