Dị Năng

Truyện tốt - Truyện dị năng là thể loại truyện thường xuất hiện những nhân vật siêu nhiên sở hữu các năng lực  đặc biệt mà người thường không bao giờ có được.