Đô Thị

Truyện tốt - Truyện Đô Thị là những truyện có nội dungchủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.Nội dung truyện đô thị xoay quanh vấn đề cuộc sốngnhững diễn biến sinh hoạt diễn ra hàng ngày,những mưu kế, tính toán phá hoại lẫn nhau.