Lịch Sử

Truyện tốt - Truyện lịch sử nói về những câu chuyện thường xảy ratrong lịch sử, quá khứ là yếu tố cấu thành nền văn minh hiện nay.Truyện lịch sử thường đề cập các yếu tố mang tính quyết định,những công lao của những người có tầm quan trọng đã ảnh hưởng,thay đổi vận mệt 1 quốc gia, dân tộc.Truyện tốt – kênh giải trí tổng hợp nhiều thể loại truyện hấp dẫncập nhất liên tục và mới nhất nhiều loại truyện như tiên hiệp,dị năng, sắc…