Mạt Thế

Truyện tốt - Truyện Mạt Thế là thể loại truyện khoa học viễn tưởng.Truyện tổng hợp những bối cảnh tận thế, những chuyển biến,nổi giận của thiên nhiên mang đến sự diệt vong, thảm họahủy hoại loài người vì con người đã tàn phá thiên nhiên.Đây như một lời cảnh tỉnh chúng ta phải làm điều gì đó để bảo vệmôi trường sống của mình.Truyện tốt – kênh giải trí tổng hợp nhiều thể loại truyện hấp dẫncập nhất liên tục và mới nhất nhiều loại truyện như tiên hiệp,dị năng, sắc…